TRANG TRÍ TƯ GIA – HOA LỤA

GÓI CƠ BẢN

 • Backrop cơ bản
 • Cổng hoa cơ bản
 • Bàn + 12 ghế tiffany
 • Phụ kiện: chai nước, kệ bánh,….
 • 6 Trụ kê tráp
 • 2 Vách rèm che 
 • Bảng welcome 

7.000.000 – 9.000.000

Xem mẫu

GÓI PHỔ THÔNG

 • Backrop kích thước lớn
 • Cổng hoa cơ bản
 • Bàn + 12 ghế tiffany
 • Phụ kiện: chai nước, kệ bánh,….
 • 6 Trụ kê tráp
 • 3 Vách rèm che 
 • Bảng welcome 

10.000.000 – 12.000.000

Xem mẫu

GÓI CAO CẤP

 • Backrop phức tạp, sáng tạo
 • Cổng hoa lớn
 • Bàn + 12 ghế cao cấp
 • Phụ kiện: chai nước
 • 6 Trụ kê tráp
 • 3 Vách rèm che 
 • Bảng welcome 

Từ 12.000.000

Xem mẫu